Nowe zjawiska w kulturze dwudziestolecia międzywojennego

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak, Anna Grabarczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: S. Jaworski, Literatura lat 1918-1939, [w:] Historia literatury polskiej w zarysie, red. A. Wilkoń, M. Stępień, Warszawa 1980, s. 445.
  • Źródło: Jerzy Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2001, s. 205.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida