Nowy świat – nowy język poezji. W kręgu awangard dwudziestolecia międzywojennego

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak, Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Przyboś Julian, Odjazd.
  • Kłak Tadeusz, Awangarda Przybosia i Czechowicza (fragmenty).
  • Kwiatkowski Jerzy, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2001.
  • Czechowicz Józef, Na wsi, [w:] Kamień, 1927.
  • Przyboś Julian, Gmachy, [w:] Z ponad, 1930.
  • Przyboś Julian, Z Tatr, [w:] Równanie serca, 1938.
  • Czechowicz Józef, Śmierć, [w:] Kamień.