O twierdzeniu Snelliusa, czyli rozwiązywaniu trójkątów dowolnych