Strona główna Od pluralizmu kulturowego do wielokulturowości
Powrót

Od pluralizmu kulturowego do wielokulturowości

Liceum ogólnokształcące i technikum
Wiedza o społeczeństwie
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Ernest Gellner, Narody i nacjonalizm, tłum. Teresa Hołówka, Warszawa 1991, s. 18–19.
  • Źródło: Multi-kulti to idea skazana na porażkę, 27.11.2019 r., dostępny w internecie: euroislam.pl [dostęp 11.08.2020 r.].
  • Źródło: Andrzej Szahaj: Zmierzch multi-kulti, 30.05.2018 r., dostępny w internecie: rp.pl [dostęp 11.08.2020 r.].
  • Źródło: Komisja Praw Człowieka NZ, Zapobieganie dyskryminacji. Koncepcja i praktyka akcji afirmatywnej, dostępny w internecie: rpo.gov.pl [dostęp 11.08.2020 r.].
  • Źródło: Andrzej Szahaj, E pluribis unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Kraków 2004, s. 24–25.
  • Źródło: Rafał Klepka, Od państwa unitarnego do federacji – uwagi nad ustrojem terytorialnym Belgii, dostępny w internecie: depot.ceon.pl [dostęp 11.08.2020 r.].