Odpowiedzialność konstytucyjna w Rzeczypospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Wojciech Jakubowski, Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Warszawa 2003, s. 911.
  • Źródło: Opublikowano kolejne zeznania dyplomaty obciążające Trumpa, 7.11.2019 r., dostępny w internecie: rp.pl [dostęp 10.12.2019 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 18.05.2020 r.].
  • Źródło: Daniel Bochen, Trybunał Stanu orzekł ws. prywatyzacji PZU i TP S.A. „Sprawa Emila Wąsacza powinna się przedawnić”, 15.05.2015 r., dostępny w internecie: money.pl [dostęp 10.12.2020 r.].
  • Źródło: Bogdan Lesiński, Jerzy Walachowicz, Historia ustroju państwa w tekstach źródłowych, Warszawa-Poznań 1992, s. 107.