Okręgi styczne zewnętrznie na płaszczyźnie kartezjańskiej