Okres PRL‑u oraz jego rozliczenie na podstawie literatury

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Paweł Śpiewak, Pamięć po komunizmie, Gdańsk 2005, s. 50–52.
 • Źródło: Paweł Śpiewak, Pamięć po komunizmie, Gdańsk 2005, s. 108–109.
 • Źródło: Paweł Śpiewak, Pamięć po komunizmie, Gdańsk 2005, s. 110.
 • Źródło: Paweł Śpiewak, Pamięć po komunizmie, Gdańsk 2005, s. 104–105.
 • Źródło: Paweł Śpiewak, Pamięć po komunizmie, Gdańsk 2005, s. 43–44.
 • Źródło: Paweł Śpiewak, Pamięć po komunizmie, Gdańsk 2005, s. 44–45.
 • Źródło: Paweł Śpiewak, Pamięć po komunizmie, Gdańsk 2005, s. 41–42.
 • Źródło: Paweł Śpiewak, Pamięć po komunizmie, Gdańsk 2005, s. 21.
 • Źródło: Michał Krotoszyński, Modele sprawiedliwości tranzycyjnej, Poznań 2017, s. 110–111.
 • Źródło: Michał Krotoszyński, Modele sprawiedliwości tranzycyjnej, Poznań 2017, s. 98–100.
 • Źródło: Michał Krotoszyński, Lustracja w Polsce w świetle modeli sprawiedliwości okresu tranzycji, dostępny w internecie: hfhr.pl [dostęp 25.03.2021 r.].