Opinia publiczna a polityka zagraniczna

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Tadeusz Kopyś, Polityka zagraniczna Turcji. Część II: Reakcja Turcji na przemiany społeczno-polityczne w krajach arabskich, „Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych” 2013, nr 3, s. 200.
  • Źródło: Paulina Pacak, Soft power jako środek realizacji celów polityki zagranicznej państwa w systemie postwestfalskim, [w:] Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, red. Edward Haliżak, Marek Pietraś, Lublin 2012, s. 194.
  • Źródło: Nicholas Stern, Globalny ład. Zmiany klimatu a powstanie nowej epoki postępu i dostatku, tłum. Anna Orzechowska-Barcz, Warszawa 2010, s. 156–157.
  • Źródło: John Curtice, Porównawcze sondaże opinii publicznej, [w:] Zachowania polityczne, red. Hans-Dieter Klingemann, Russel J. Dalton, Warszawa 2010, s. 513–514.
  • Źródło: Zbigniew Brzeziński, Strategiczna wizja, Warszawa 2013, s. 48–49.
  • Źródło: Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 14.02.2021 r.].