Ośrodki nerwowe mózgowia i kontrolowane przez nie funkcje życiowe

Tekst: Monika Zaleska-Szczygieł

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.