Oświecenie – powtórzenie wiadomości. Część 1

Tekst: Anna Surowiec, Marta Tomczyk-Maryon, Krystyna Zabawa

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN.

Bibliografia:

  • Źródło: Immanuel Kant, Co to jest Oświecenie?, tłum. Z. Kuderowicz.