Parmenides i początki szkoły eleatów

Tekst: Zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. I. Krońska, K. Leśniak, W. Olszewski, Warszawa 1984.
  • Źródło: Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1, tłum. E. I. Zieliński, Lublin 2005.
  • Źródło: Słownik filozofii, red. J. Hartman, Kraków 2004.
  • Źródło: Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej. Od początków do Sokratesa, t. 1, tłum. E. I. Zieliński, Lublin 2005, s. 140.
  • .
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida