Paryskie traktaty pokojowe z sojusznikami III Rzeszy

Autor: Karolina Stojek-Sawicka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Oświadczenie Wiaczesława M. Mołotowa o wynikach paryskiej sesji Rady Ministrów Spraw Zagranicznych, z 27 maja 1946 r. [w:] Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, PWN, WArszawa 1997, s. 304.
  • Źródło: „Rzeczpospolita”, R. 3, nr 207 = 703 (30 lipca 1946), Warszawa 1946, tekst dostępny online: dlibra.umcs.lublin.pl.
  • Źródło: tekst dostępny online: roconsulboston.com, tłum. K. Stojek-Sawicka.
  • Źródło: Opis zamachu na admirała Coligny, Za: Konfederacja w Europie i Polsce, oprac. Z. Kuchowicz, Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 15, Warszawa 1959, str. 7.
  • Źródło: Historia powszechna 1500–1548. Wybór tekstów źródłowych, oprac. S. Cynarski, Kraków 1981, s. 148–149.
  • Źródło: Edykt nantejski z 1598 r., [w:] Historia powszechna 1500–1548. Wybór tekstów źródłowych, oprac. S. Cynarski, Kraków 1981, s. 158–160.
  • Źródło: Historia powszechna XVI wieku. Teksty źródłowe, oprac. Z. Boras, M. Serwański, tłum. I. Dewitz, Poznań 1978, s. 92–93.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida