Pieśń jako gatunek renesansowy nawiązujący do tradycji literackiej na przykładzie pieśni Jana Kochanowskiego

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń I 1, [w:] tegoż, Pieśni, oprac. L. Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 2008, s. 7–8.
 • Źródło: Stanisław Windakiewicz, Pieśni, [w:] Kochanowski. Z dziejów badań i recepcji twórczości, oprac. M. Korolko, wybór M. Korolko, Warszawa 1980, s. 413–415.
 • Źródło: Ludwika Ślękowa, Pieśń, [w:] Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze – Renesans – Barok), t. 1990, red. Teresa Michałowska, Wrocław, s. 568.
 • Źródło: Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Horacjanizm, [w:] Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze – Renesans – Barok), red. Teresa Michałowska, Wrocław 1990, s. 270.
 • Źródło: Ludwika Ślękowa, Pieśń, [w:] Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze – Renesans – Barok), red. Teresa Michałowska, Wrocław 1990, s. 567.
 • Źródło: Teresa Kostkiewiczowa, Pieśń, [w:] Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, Wrocław 1988, s. 356.
 • Źródło: Horacy, Pieśń III 24 , [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław 1971, s. 127–128.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń I 1, [w:] tegoż, Pieśni, Wrocław 2008, s. 7–11.
 • Źródło: Horacy, Pieśń I 23 , [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław 1971, s. 37.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń I 11 , [w:] tegoż, Pieśni, Wrocław 2008, s. 31.
 • Źródło: Anakreont I anakreontyki, oprac. J. Danielewicz, Warszawa 1987, s. 30.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Fraszka II 90, [w:] tegoż, Fraszki, Wrocław 2008, s. 98.