Po czym poznać nowelę?

Tekst: Fryderyk Nguyen

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Maria Konopnicka, Nasza szkapa, [w:] tejże, Nowele, Wrocław 2000, s. 117–118.
  • Źródło: Bolesław Prus, Kamizelka, [w:] tegoż, Opowiadania i nowele. Wybór, oprac. T. Żabski, Wrocław 1996, s. 305.
  • Źródło: Eliza Orzeszkowa, Obrazek z lat głodowych, [w:] tejże, Opowiadania, Warszawa 1994, s. 15.
  • Źródło: Bolesław Prus, Kamizelka, [w:] tegoż, Opowiadanie i nowele. Wybór, oprac. T. Żabski, Wrocław 1996, s. 314.
  • Źródło: Henryk Sienkiewicz, Jamioł, [w:] tegoż, Wybór nowel i opowiadań, oprac. T. Bujnicki, Wrocław, s. 163–165.
  • Źródło: Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu, [w:] tegoż, Opowiadania i nowele, Wrocław 1996, s. 391–393.
  • Źródło: Eliza Orzeszkowa, A… B… C…, [w:] tejże, Opowiadania, Warszawa 1994, s. 129.