Początki kultury łacińskiej i polskiego dziejopisarstwa

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia
Historia 2022
Udostępnij

Autor: Karolina Stojek-Sawicka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Marian Plezia, Kronika Galla na tle historiografii XII wieku, Kraków 1947.
  • Źródło: Gall Anonim, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, Wrocław 1982, s. 6. Ossolineum.
  • Źródło: Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika polska, przeł. i oprac. B. Kürbis, Warszawa-Wrocław-Kraków 1992, s. 76.
  • Źródło: Wincenty z Kielc, Żywot świętego Stanisława, [w:] Średniowieczne żywoty i cuda patronów Polski, oprac. M. Plezia, tłum. J. Pleziowa, Warszawa 1987, s. 273.
  • Źródło: Żywoty św. Wojciecha, [w:] Wiek V–XV w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1999, s. 139.
  • Źródło: Średniowieczne żywoty i cuda patronów Polski, oprac. M. Plezia, tłum. J. Pleziowa, Warszawa 1987.
  • Źródło: Franciszek Piekosiński, Najdawniejszy dokument polski, [w:] Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne, 1902, s. 492–502.