Początki rewolucji francuskiej. Od Stanów Generalnych do Konstytuanty

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia PP 2022
Historia
Udostępnij

Tekst: Michał Kopczyński, Maciej Przybyliński

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: Marat o dekrecie o zniesieniu powinności feudalnych. Cytat za: Historia powszechna. Czasy nowożytne 1640–1870. Wybór tekstów źródłowych, pod red. B. Krauzego, cz. 1, Warszawa 1951, s. 231.
  • Źródło: Komitet Sprawozdawczy Zgromadzenia o ruchu chłopskim. Cytat za: Historia powszechna. Czasy nowożytne 1640–1870. Wybór tekstów źródłowych, pod red. B. Krauzego, cz. 1, Warszawa 1951, s. 229.
  • Źródło: Informacja ks. D’Aiguillona w Zgromadzeniu Narodowym 4 VIII 1789 r. o wystąpieniach chłopskich. Cytat za: Historia powszechna. Czasy nowożytne 1640–1870. Wybór tekstów źródłowych, pod red. B. Krauzego, cz. 1, Warszawa 1951, s. 228.