Poeci barokowi o śmierci

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Czesław Hernas, Literatura baroku, Warszawa 1987, s. 240–241.
 • Źródło: Czesław Hernas, Literatura baroku, Warszawa 1987, s. 566–567.
 • Źródło: Mikołaj Sęp Szarzyński, Napis na statuę abo na obraz śmierci.
 • Źródło: Śmierć w dawnej sztuce polskiej, [w:] Tadeusz Chrzanowski, Barok. Materiały do ćwiczeń. Opracowania, red. J. Śląski, Warszawa 1996, s. 287.
 • Źródło: Paweł Sarzała, Barokowa medytacja o śmierci ścigającej człowieka w twórczości Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, „Prace Polonistyczne”, nr seria LV, 2000, s. 8–13.
 • Źródło: Paweł Stępień, Miłość, śmierć, mistyka w liryce erotycznej Jana Andrzeja Morsztyna, „Pamiętnik Literacki”, nr LXXX1II, 1992, z. 1, s. 125–132.
 • Źródło: Józef Jan Wadowski, Ode 68, [w:] Helikon sarmacki. Wątki i tematy polskiej poezji barokowej, oprac. M. Malicki, wybór A. Vincenz, Wrocław 1989, s. 289.
 • Źródło: Mikołaj Sęp Szarzyński, Nagrobek Marcinowi Starzechowskiemu, dziecięciu jeno 30 godzin żywemu, [w:] Helikon sarmacki. Wątki i tematy polskiej poezji barokowej, oprac. M. Malicki, wybór A. Vincenz, Wrocław 1989, s. 289.
 • Źródło: Adrian Wieszczycki, Doxastichon, [w:] Helikon sarmacki. Wątki i tematy polskiej poezji barokowej, oprac. M. Malicki, wybór A. Vincenz, Wrocław 1989, s. 295–296.
 • Źródło: Paweł Simplicyan, Helikon sarmacki. Wątki i tematy polskiej poezji barokowej, oprac. M. Malicki, wybór A. Vincenz, Wrocław 1989, s. 305–306.
 • Źródło: Wacław Potocki, Korydonowi Jegomości Pana Starosty Sądeckiego, [w:] tegoż, Dzieła, t. 1, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1987, s. 446.
 • Źródło: Daniel Bratkowski, Śmierć, [w:] Poeci polskiego baroku, t. 2, oprac. J. Sokołowska, K. Żukowska, Warszawa 1965, s. 201.
 • Źródło: Józef Baka, Młodym uwaga, [w:] .
 • Źródło: Hieronim Morsztyn, Vanitas vanitatum et omnia vanitas, [w:] .
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida