Poeci o swoim życiu, twórczości i pośmiertnej sławie

Tekst: Teresa Kosyra-Cieślak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Leopold Staff, Ostatni z mego pokolenia ...
  • Źródło: Julian Tuwim, Do losu.
  • Źródło: Bronisław Maj, ***.