Poeta i Natchniuza. Miron Białoszewski o pasji i męce twórczej

Bibliografia:

  • Źródło: Miron Białoszewski, O mojej pustelni z nawoływaniem, [w:] Obroty rzeczy. Było i było. Mylne wzruszenia. Rachunek zachciankowy, Utwory zebrane, t. 1, Warszawa 2016, s. 69–70.
  • Źródło: Janusz Sławiński, Białoszewski: być sobie jednym, [w:] Przypadki poezji, Prace wybrane, t. 5, red. W. Bolecki, s. 229.
  • Źródło: Miron Białoszewski, Namuzowywanie, [w:] Obroty rzeczy. Było i było. Mylne wzruszenia. Rachunek zachciankowy, Utwory zebrane, t. 1, Warszawa 2016, s. 239.
  • Źródło: Miron Białoszewski, Nie umiem pisać, [w:] Obroty rzeczy. Było i było. Mylne wzruszenia. Rachunek zachciankowy, Utwory zebrane, t. 1, Warszawa 2016, s. 109.
  • Źródło: Miron Białoszewski, Niedopisanie, [w:] Obroty rzeczy. Było i było. Mylne wzruszenia. Rachunek zachciankowy, Utwory zebrane, t. 1, Warszawa 2016, s. 223.
  • Źródło: Miron Białoszewski, Tłumaczenie się z twórczości, [w:] Obroty rzeczy. Było i było. Mylne wzruszenia. Rachunek zachciankowy, Utwory zebrane, t. 1, Warszawa 2016, s. 165.
  • Źródło: Miron Białoszewski, muźnięty, [w:] Obroty rzeczy. Było i było. Mylne wzruszenia. Rachunek zachciankowy, Utwory zebrane, t. 1, s. 240.
  • Źródło: Miron Białoszewski, mironczarnia, [w:] Obroty rzeczy. Było i było. Mylne wzruszenia. Rachunek zachciankowy, Utwory zebrane, t. 1, s. 244.