Poetycka afirmacja miłości. Snuć miłość... Adama Mickiewicza

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Halina Kubicka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Czesław Zgorzelski, O sztuce lirycznej Mickiewicza, „Zeszyty Naukowe KUL”, nr 1, s. 40.
  • Cytat za: Małgorzata Burta, O jedwabnej stronie wiersza [Snuć miłość...] Mickiewicza, „Roczniki Humanistyczne” 2019, z. 1, s. 137 .
  • Źródło: Marian Stala, Kłopoty z lozańskimi wierszami Mickiewicza, [w:] Liryki lozańskie Adama Mickiewicza. Strona Lemanu. Antologia, oprac. M. Stala, Kraków 1998, s. 7.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Snuć miłość..., [w:] tegoż, Poezje, t. 2: Wiersze z lat 1825–1855, oprac. J. Bystrzycki, J. Kallenbach, Kraków 1928, s. 201.
  • Źródło: Leopold Staff, Ostatni z mego pokolenia ...
  • Źródło: Julian Tuwim, Do losu.