Poetycki pogrzeb Józefa Bema w wierszu Norwida Bema pamięci żałobny rapsod

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod.
  • Źródło: Krzysztof Trybuś, Pogrzeb generała Bema, [w:] Glosariusz od starożytności do pozytywizmu, red. T. Patrzałek, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, s. 225–226.