Poezja Gałczyńskiego, czyli awangarda dla mas

Tekst: Małgorzata Szeja

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

 • Źródło: Konstanty Ildefons Gałczyński, Hymn do Apollina, [w:] Ryszard Matuszewski, Poezja polska 1939–1996, Warszawa 1998, s. 121–122.
 • Źródło: Konstanty Ildefons Gałczyński, Liryka, liryka, tkliwa dynamika, [w:] Ryszard Matuszewski, Poezja polska 1939–1996, Warszawa 1998, s. 117–118.
 • Źródło: Konstanty Ildefons Gałczyński, Hagiografia, [w:] Ze struny na strunę. Wiersze poetów Polski Odrodzonej 1918–1978, Kraków 1980, s. 425.
 • Źródło: Konstanty Ildefons Gałczyński, Impresario i poeta, [w:] Ze struny na strunę. Wiersze poetów Polski Odrodzonej 1918–1978, Kraków 1980, s. 411.
 • Źródło: K.I. Gałczyński, Miła moja, [w:] tegoż, Dzieła w pięciu tomach, t. I, red. K. Gałczyńska, B. Kowalska, Warszawa 1979, s. 272.
 • Źródło: Modlitwa polskiego poety.
 • Źródło: Evviva la poesia.
 • Źródło: Koniec świata.
 • Źródło: Pieśni.
 • Źródło: Ars poetica.
 • Źródło: Muzie nóżki całuję.
 • Źródło: Cyrulik jesienny.
 • Źródło: Siedem wiosen. Wiosna poety proletariackiego.
 • Źródło: Siedem wiosen. Wiosna Kolasińskiego.
 • Źródło: Modlitwa polskiego poety.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida