Polonia – podsumowanie

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Wiesław Rymajdo, Polacy we współczesnej Republice Łotewskiej. Społeczno-kulturalna aktywność mniejszości polskiej, „Studia Podlaskie” 2018, t. XXVI, s. 172.
  • Źródło: Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 14.12.2020 r.].