„Polskie” psalmy, czyli o tłumaczeniach Psałterza

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Józef Sadzik, O psalmach, [w:] Ks. Kazimierz Bukowski, Biblia a literatura polska, Poznań 1988, s. 129.
 • Źródło: Czesław Miłosz, Psalm 23, [w:] tegoż, Księga Psalmów, Kraków 1998, s. 106.
 • Źródło: Czesław Miłosz, Psalm 130, [w:] tegoż, Księga psalmów, Kraków 1998, s. 339.
 • Źródło: Franciszek Karpiński, Psałterz, Warszawa 2011, s. 325.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Psalm 123: Ad te leavi oculos meos, [w:] tegoż, Psałterz Dawidów, oprac. J. Woronczak, Wrocław 1982, s. 383–384.
 • Źródło: Czesław Miłosz, Psalm 52, [w:] tegoż, Księga psalmów, Kraków 1998, s. 169–170.
 • Źródło: Roman Brandstaetter, Psalm 52, [w:] tegoż, Psałterz, Poznań 2003, s. 110–111.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Psalm 130: De profundis clamavi ad te Domine, [w:] tegoż, Psałterz Dawidów, oprac. J. Woronczak, Wrocław 1982, s. 392–395.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Psalm 23: Dominus regit me et nihil mihi deerit, [w:] tegoż, Psałterz Dawidów, oprac. J. Woronczak, Wrocław 1982, s. 71–72.
 • Źródło: Czesław Miłosz, Psalm 123, [w:] tegoż, Księga psalmów, Kraków 1998, s. 332.
 • .