Portret młodopolskiego artysty w poezji Kazimierza Przerwy‑Tetmajera

Bibliografia:

  • Źródło: Stanisław Przybyszewski, Confiteor, [w:] Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, oprac. Maria Podraza-Kwiatkowska, Wrocław 1977, s. 237–239.
  • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Sztuka jest jako drzewo..., [w:] Wybór poezji, Wrocław 1991, s. 55–56.
  • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Poeci idealiści, [w:] Wybór poezji, Wrocław 1991, s. 60.
  • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Był czas, [w:] Wybór poezji, Wrocław 1991, s. 69–70.
  • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Evviva l’arte!, [w:] Wybór poezji, Wrocław 1991, s. 56–57.
  • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Artyści, [w:] Wybór poezji, Wrocław 1991, s. 55.
  • Źródło: Grażyna Bobilewicz, W pelerynie, w surducie i w chitonie. Strój artysty na przełomie dwudziestego stulecia, Gdańsk 1998, s. 84–96.
  • .
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida