Strona główna Postawa sprzeciwu wobec systemu w wierszu Potęga smaku Zbigniewa Herberta
Powrót

Postawa sprzeciwu wobec systemu w wierszu Potęga smaku Zbigniewa Herberta

Tekst: Aleksandra Juranek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN

Opracowanie ćwiczeń: Małgorzata Kosińska-Pułka

Bibliografia:

  • Źródło: Zbigniew Herbert, Potęga smaku, [w:] tegoż, Raport z oblężonego miasta, 1983.
  • Źródło: Andrzej Stoff, Potęga smaku, [w:] tegoż, Herbert: jak nas kuszono? Dwie interpretacje, Toruń 2008.
  • Źródło: Andrzej Stoffa, Potęga smaku, [w:] tegoż, Herbert: jak nas kuszono? Dwie interpretacje, Toruń 2008.
  • Źródło: Danuta Opacka-Walasek, „Znać sekret zaklinania słów”: o poezji Zbigniewa Herberta, „Postscriptum Polonistyczne” 2008, nr 2, s. 193.
  • Źródło: Danuta Opacka-Walasek, „Znać sekret zaklinania słów”: o poezji Zbigniewa Herberta, „Postscriptum Polonistyczne” 2008, nr 2, s. 191–192.
  • Źródło: Jacek Łukasiewicz, Rytm, czyli powinność. Szkice o książkach i ludziach po roku 1980, Wrocław 1993, s. 147.