Postępowanie karne: uczestniczące w nim organy i strony oraz przebieg

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 4.03.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, [dostęp: 04.03.2020]., 4.03.2020 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl.
  • Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 4.03.2020 r.].