Potęga smaku Zbigniewa Herberta – ironiczna wskazówka dla tych, którzy służyli ideologii

Tekst: Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Izydora Dąbska, Zbigniew Herbert, Listy, „Zeszyty Literackie” 1999, nr 68.
  • Źródło: Zbigniew Herbert, Potęga smaku , [w:] tegoż, Wiersze zebrane, oprac. Ryszard Krynicki, Kraków 2008, s. 523–524.
  • Źródło: Władysław Gomułka, Przemówienie na spotkaniu z załogą Cegielskiego w Poznaniu dnia 5 VI 1957 roku, Warszawa 1957, s. 31.
  • Źródło: Leopold Tyrmand, Dziennik 1954, Warszawa 1989, s. 37.
  • Źródło: Pan Cogito, [w:] Andrzej Franaszek, Herbert. Biografia, t. II, Kraków , s. 426.
  • Źródło: Zbigniew Herbert, Potęga smaku, [w:] Wiersze zebrane, oprac. Ryszard Krynicki, Kraków 2008, s. 523–524.
  • Źródło: Danuta Opacka-Walasek, „Znać sekret zaklinania słów”. O poezji Zbigniewa Herberta, „Postscriptum Polonistyczne” 2008, nr 2, s. 193.