Powiedz prawdę, do tego służysz. Co pisali o Nowej Fali?

Bibliografia:

  • Źródło: Ryszard Krynicki, Język to dzikie mięso, [w:] Wiersze wybrane, Kraków 2014, s. 75.
  • Źródło: Stanisław Barańczak, Wziąłem sobie do serca, [w:] Wiersze zebrane, Warszawa 1992, s. 52–53.
  • Źródło: Adam Zagajewski, Epikur z mojej klatki schodowej, [w:] Wiersze wybrane, Kraków 2005, s. 13.
  • Źródło: Włodzimierz Bolecki, Język jako świat przedstawiony: o wierszach Stanisława Barańczaka, „Pamiętnik Literacki” 1985, nr LXXVI, s. 156–157.
  • Źródło: Stanisław Barańczak, Wypełnić czytelnym pismem, [w:] Korekta twarzy, Poznań 1968, s. 12.
  • Źródło: Stanisław Barańczak, N.N. zaczyna zadawać sobie pytania, [w:] Sztuczne oddychanie, Warszawa 1978, s. 11.
  • Źródło: Zbigniew Jarosiński, Pokolenie ‘68, [w:] Literatura lat 1945-1975, Warszawa 2002, s. 122.
  • Źródło: Stanisław Barańczak, Parę przypuszczeń na temat poezji, [w:] Jednym tchem, Warszawa 1970, s. 36.
  • Źródło: Zbigniew Jarosiński, Pokolenie ‘68, [w:] Literatura lat 1945-1975, Warszawa 2002, s. 121.
  • Źródło: Adam Zagajewski, Prawda, [w:] Dzikie czereśnie, Kraków 1992, s. 31.