Późna dojrzałość. Refleksja nad upływem czasu w ostatnich wierszach Czesława Miłosza

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Czesław Miłosz, Wiek nowy, [w:] tegoż, Wiersze wszystkie, Kraków 2018, s. 1269.
  • Źródło: Czesław Miłosz, Dwór, [w:] tegoż, Wiersze wszystkie, Kraków 2018, s. 1080.
  • Źródło: Czesław Miłosz, Późna dojrzałość, [w:] tegoż, Wiersze wszystkie, Kraków 2018, s. 1242.