Pozycja i rola społeczna

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Wiedza o społeczeństwie
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 143.
  • Źródło: Marek Kucia, Piotr Sztompka, Socjologia. Lektury, Kraków 2005, s. 156.