Pozycja i rola społeczna

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Kucia Marek, Sztompka Piotr, Socjologia. Lektury, Kraków 2005.
  • Szacka Barbara, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida