Pozytywiści o Żydach – Eliza Orzeszkowa, O Żydach i kwestii żydowskiej

Tekst: Marzena Siegieńczuk-Solecka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Jekaterina Notkina, Pogromy Żydów w Królestwie Polskim w prasie rosyjskiej, [w:] Kamil Kijek, Artur Markowski, Konrad Zieliński, Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX, t. 3, Warszawa 2019.
  • Andrzej Żbikowski, Żydzi, Wrocław 1997.
  • Eliza Orzeszkowa, O Żydach i kwestii żydowskiej, Wilno 1882.
  • Magdalena Środa, Wbrew Bogu. Żyd, [w:] Obcy, inny, wykluczony, Gdańsk 2020.
  • Artur Markowski, Pogrom warszawski 1881 r., [w:] Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 2, red. K. Kijek, A. Markowski, K. Zieliński, Warszawa 2019.
  • Aleksander Świętochowski, Tolerancja przekonań, [w:] Publicystyka okresu pozytywizmu, oprac. T. Wojeński, Wrocław 1953.
  • Bolesław Prus, Lalka, t. 1, Warszawa 1981.
  • Maria Konopnicka, Mendel Gdański, [w:] Antologia noweli polskiej, t. 1, wybór L. Wrzosek, M. Gołembnik, Warszawa 1993.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida