Prawa przysługujące pokrzywdzonemu, oskarżonemu i świadkowi

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Słupska-Uczkiewicz Bogdana, „Palestra” 2007, nr 3-4.
  • Adam Bodnar, Wystąpienie RPO do ministra sprawiedliwości ws. prawa do informacji w postępowaniu karnym, 2016 r., dostępny w internecie: rpo.gov.pl [dostęp 29.12.2019 r.].
  • Waltoś Stanisław, „Nauka” 2009, nr 1.
  • Zasada domniemania niewinności. Lekcje o prawach zasadniczych z rzecznikiem praw obywatelskich, dostępny w internecie: wyborcza.pl [dostęp 29.12.2019 r.].
  • Pismo do MS ws. projektów wzorów pouczeń o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego, pokrzywdzonego oraz świadka w sprawach karnych, 29.12.2019 r., dostępny w internecie: rpo.gov.pl.
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 29.12.2019 r.].
  • CBOS, Społeczne oceny wymiaru sprawiedliwości, „Komunikat z badań”, nr 31/2017, dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 29.12.2019 r.].
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 15.07.2020 r.].
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 29.12.2019 r.].
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 29.12.2019 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida