Prawda i fikcja w średniowiecznych utworach hagiograficznych

Tekst: Małgorzata Bazan, zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Teresa Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 2003, s. 72.
  • Źródło: Teresa Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 2003.
  • Źródło: Johan Huizinga, Jesień średniowiecza, Warszawa 2005, s. 199.
  • Źródło: Teresa Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 2003, s. 74.
  • Źródło: Johan Huizinga, Jesień średniowiecza, Warszawa 2005, s. 201.
  • Źródło: Johan Huizinga, Jesień średniowiecza, Warszawa 2005, s. 201–202.
  • Źródło: Jakub de Voragine, Legenda o św. Mikołaju, [w:] Jakub de Voragine, Złota Legenda, Warszawa 2000, s. 61–64.
  • Źródło: Legenda o św. Aleksym, [w:] Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, oprac. Wojciech Ryszard Rzepka, Wiesław Wydra, Wrocław 2004.
  • Źródło: Słownik literatury staropolskiej, red. Teresa Michałowska, Wrocław 2002, s. 298: Hagiografia.
  • Cytat za: https://www.miesiecznik.znak.com.pl/6562010z-ks-romanem-prackim-i-ks-grzegorzem-rysiem-rozmawiaja-michal-bardel-i-janusz-poniewierskipo-co-nam-swieci/.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida