Prawda uczuć, maska ironii

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Czesław Miłosz, Poezja jako świadomość, [w:] Dwumiesięcznik Instytutu Badań Literackich PAN, Teksty drugie. Szymborska.
  • Źródło: Zbigniew Herbert, Chciałbym opisać, 1956.
  • Źródło: Anna Sobolewska, „Lepienie widoku z domysłu”. Percepcja świata (fragmenty), [w:] Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego.
  • Źródło: Miron Białoszewski, Podłogo błogosław!, [w:] Obroty rzeczy.
  • Źródło: Wisława Szymborska, Żona Lota, [w:] Wielka liczba.
  • Źródło: Miron Białoszewski, Obierzyny (1), [w:] Rachunek zachciankowy.
  • Źródło: Wisława Szymborska, Schyłek wieku, [w:] Ludzie na moście.
  • Źródło: Wisława Szymborska, Nic darowane, [w:] Koniec i początek.
  • Źródło: Wojciech Ligęza, O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty (fragmenty).
  • Źródło: Miron Białoszewski, Kwadrat mowy o sobie, [w:] Rachunek zachciankowy.