Prawidłowości dotyczące przestrzennego zróżnicowania dostępności do usług edukacyjnych oraz nakładów na prace badawczo‑rozwojowe na świecie

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Geografia
Udostępnij

Tekst i scenariusz lekcji: Kamil Kaliński

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.