Prawo karne i prawo wykroczeń cz.1

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 10.01.2021 r.].
  • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks (…) (DzU 1971 nr 12 poz. 114), dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl.
  • Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 14.10.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida