Strona główna Problematyka antysemityzmu w piśmiennictwie pozytywistycznym na przykładzie utworu Marii Konopnickiej Mendel Gdański
Powrót

Problematyka antysemityzmu w piśmiennictwie pozytywistycznym na przykładzie utworu Marii Konopnickiej Mendel Gdański

Tekst: zespół redaktorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Maria Konopnicka, Mendel Gdański, [w:] tejże, Opowiadania i nowele, Warszawa 2009.
  • Źródło: Eliza Orzeszkowa, List do Marii Konopnickiej. Cytat za: Anna Martuszewska, Pozytywistyczne parabole, Gdańsk 1997, s. 49.
  • Źródło: Jekaterina Notkina, Pogromy Żydów w Królestwie Polskim w prasie rosyjskiej,, [w:] Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 3.
  • Źródło: Eliza Orzeszkowa, O Żydach i kwestii żydowskiej, [w:] Jadwiga Kulczycka-Saloni, Pozytywizm, Warszawa 1971, s. 282.
  • Źródło: Bolesław Prus, Lalka, Warszawa 1991, s. 367.
  • Źródło: Eliza Orzeszkowa, O Żydach i kwestii żydowskiej, [w:] Jadwiga Kulczycka-Saloni, Pozytywizm, Warszawa 1971, s. 282.
  • Źródło: Maria Konopnicka, Mendel Gdański, [w:] tejże, Opowiadania i nowele, Warszawa 2009, s. 7.
  • Źródło: Maria Konopnicka, Mendel Gdański, [w:] tejże, Opowiadania i nowele, Warszawa 2009, s. 9.
  • Źródło: Maria Konopnicka, Mendel Gdański, [w:] tejże, Opowiadania i nowele, Warszawa 2009, s. 10.
  • Źródło: Maria Konopnicka, Mendel Gdański, [w:] tegoż, Opowiadania i nowele, Warszawa 2009.