Problematyka moralna w wierszu Campo di Fiori Czesława Miłosza

Tekst: Daria Murlikiewicz, zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Tomasz Burek, Głos w dyskusji redakcyjnej „Kultury", „Kultura” 1981, nr 3.
  • Źródło: Ludzkość, która zostaje… „Campo di Fiori" po pięćdziesięciu latach., „Biuletyn Nauczycieli. POLIN” 2015, nr 2, s. 5–6.
  • Źródło: Bożena Chrząstowska, Poezje Czesława Miłosza, Warszawa 1982, s. 98.
  • Źródło: Bożena Chrząstowska, Poezje Czesława Miłosza, Warszawa 1982, s. 100.
  • Źródło: Ludzkość, która zostaje… „Campo di Fiori" po pięćdziesięciu latach, „Biuletyn Nauczycieli. POLIN” 2015, nr 2, s. 7.
  • Źródło: Czesław Miłosz, Campo di Fiori, [w:] tegoż, Wiersze wszystkie, red. Anna Szulczyńska, Kraków 2011, s. 192–194.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida