Procedura powołania rządu i odpowiedzialność polityczna RM

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Konstytucja Francji, tłum. Wiesław Skrzydło, dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 3.04.2020 r.].
  • Źródło: Tomasz Litwin, Rząd mniejszościowy w polskiej praktyce parlamentarnej, Kraków 2000, s. 75–76.
  • Źródło: Unia Wolności wycofuje swoich ministrów z rządu, 3.04.2020 r., dostępny w internecie: fakty.interia.pl [dostęp 28.05.2000 r.].
  • Źródło: Barbara Breabăn, Upadek rządu Leszka Millera, 10.06.2014 r., dostępny w internecie: dompolski.ro [dostęp 3.04.2020 r.].
  • Źródło: Bożenia Dziemidok‑Olszewska, Odpowiedzialność polityczna rządu w III Rzeczypospolitej Polskiej i V Republice Francuskiej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, nr 2, 3, s. 212.
  • Źródło: Anna Dąbrowska, Mariusz Janicki, Wiesław Władyga, Jak rządził premier Kaczyński, 26.07.2011 r., dostępny w internecie: polityka.pl [dostęp 3.04.2020 r.].
  • Źródło: Kartka z kalendarza, 27.10.2015 r., dostępny w internecie: wyborcza.pl [dostęp 3.04.2020 r.].
  • Źródło: Stanisław Janecki, Na stronie – Jak zostać premierem, 29.11.2009 r., dostępny w internecie: wprost.pl [dostęp 18.05.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., 21.10.2009 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 3.04.2020 r.].