Produkcja ciasta i wyrobów obgotowywanych

E‑ZASÓB Produkcja ciasta i wyrobów obgotowywanych dla kwalifikacji SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych wyodrębnionej w zawodzie Cukiernik 751201, Technik technologii żywności 344403

Barbara Górka

Bibliografia:

 • Źródło: Strona internetowa Cukiernictwo i piekarstwo, http://cukiernictwoipiekarstwo.pl [dostęp 27.07.2021 r.].
 • Źródło: Strona internetowa Przegląd Piekarski i Cukierniczy, http://ppic.pl [dostęp 27.07.2021 r.].
 • Źródło: Strona internetowa Piekarnie i cukiernie, http://www.piekarnie.pl [dostęp 27.07.2021 r.].
 • Źródło: Strona internetowa Mistrz Branży, http://mistrzbranzy.pl [dostęp 27.07.2021 r.].
 • Źródło: Katarzyna Kocierz, Technika w produkcji cukierniczej, t. 1, WSiP, Warszawa 2017.
 • Źródło: Ewa Giemza, Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich., WSiP, Warszawa 2016.
 • Źródło: Magdalena Kaźmierczak, Pracownia produkcji cukierniczej. Kwalifikacja, t. 4, WSiP, Warszawa 2016.
 • Źródło: Zygmunt Ambroziak, Produkcja piekarsko–ciastkarska, cz.2, WSiP, Warszawa 2012.
 • Źródło: Magdalena Kaźmierczak, Technologie produkcji cukierniczej, cz.2, WSiP, Warszawa 2013.
 • Źródło: Magdalena Kaźmierczak, Technologie produkcji cukierniczej, cz.1, WSiP, Warszawa 2013 .
 • Źródło: „Cukiernictwo i Piekarstwo”, Wydawnictwo Elamed, Katowice.
 • Źródło: 3. „Przegląd Piekarski i Cukierniczy”, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o., Warszawa.
 • Źródło: „Mistrz branży”, Wydawnictwo Grupa 69, Katowice.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida