Przemiany gospodarcze epoki stalinowskiej

Autor: Karolina Stojek-Sawicka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Orlando Figes, Szepty. Życie w stalinowskiej Rosji, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 2007, s. 69–70.
  • Źródło: W grudniu 1929 r. Stalin mówił na zjeździe działaczy partyjnych:, oprac. K. Stojek-Sawicka. Cytat za: Artykuł Dekulakization, en.wikipedia.org.
  • Źródło: John Scott, Za Uralem, cyt. za: P. Oxley, Russia 1855-1991. From Tsars to Commissars, Oxford University Press 2001, s. 186.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida