Przemiany w deklinacji polskiej: rzeczownik rodzaju żeńskiego

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida