Przyczyny rozmieszczenia stref sejsmicznych na Ziemi

Tekst i scenariusz lekcji: Włodzimierz Juśkiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.