Przyczyny zamieszkiwania Polaków poza granicami Polski (w ujęciu historycznym)

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Atlas polskiej obecności za granicą, dostępny w internecie: msz.gov.pl [dostęp 19.02.2020 r.].
  • Źródło: Kancelaria Senatu, Opieka nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r., dostępny w internecie: magazynpolonia.com [dostęp 19.02.2020 r.].
  • Źródło: Ewa Malcher, Nowa strategia promocji Polski za granicą, 22.12.2019 r., dostępny w internecie: dziennikzwiazkowy.com [dostęp 19.02.2020 r.].
  • Źródło: Paweł Olbrycht, Migracje zarobkowe Polaków – przeszłość i teraźniejszość, „Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego” 2014, nr 2, s. 21.
  • Źródło: Paweł Olbrycht, Migracje zarobkowe Polaków – przeszłość i teraźniejszość, „Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego” 2014, s. 28.
  • Źródło: Marian Zagórniak, Polska w czasach walk o niepodległość (1815–1864), Kraków 2001, s. 143.
  • Źródło: Gabiela Sieczkowska, "Chciałbym, żeby Polacy byli w Polsce". Emigracja nadal rośnie, ale wolniej, 3.09.2019 r., dostępny w internecie: konkret24.tvn24.pl [dostęp 8.07.2020 r.].