Przystąpienie USA do wojny

Autor: Karolina Stojek-Sawicka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Tekst orędzia prezydenta T. W. Wilsona, dostępny online [w:] Czternaście punktów Wilsona, Wikipedia.org.
  • Źródło: Erik Larson, Tragedia Lusitanii, tłum. M.Wyrwas-Wiśniewska, rozdz. Ostatnia Zniewaga, Katowice 2016.
  • Źródło: M. Jefferson, Our trade in the Great War, Geographical Review, Vol. 3, No. 6, 1917, s. 477.
  • Źródło: Oświadczenie prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona, [w:] S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Wiek XX w źródłach, Warszawa 1998, s. 35.