Reakcje charakterystyczne kationów K+, Na+, Mg2+ oraz NH4+, Ca2+, Ba2+, Sr2+

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida