Referendum lokalne

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Mateusz Pniewski, Szpital chce wziąć kredyt. Zabezpieczeniem dworzec multimodalny?, 1.12.2019 r., dostępny w internecie: esanok.pl [dostęp 3.12.2019 r.].
  • Tomasz Zakrzewski, Rada miejska nie chce referendum w sprawie odwołania Burmistrza Boguszowa‑Gorc, 26.08.2019 r., dostępny w internecie: referendumlokalne.pl [dostęp 3.12.2019 r.].
  • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r, dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 18.05.2020 r.].
  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 18.05.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida