Religia jako zjawisko społeczne

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Budziło Jan, Dybowski Stefan, Z dziejów postępu. Zarys popularny, Warszawa 1960.
  • Wyznania religijne w Polsce 2012–2014, 4.08.2016 r., dostępny w internecie: stat.gov.pl [dostęp 21.03.2020 r.].
  • Gabe Bullard, Tracimy wiarę. Najnowsza religia nr 1 na świecie to brak wyznania, 9.02.2020 r., dostępny w internecie: national‑geographic.pl [dostęp 21.03.2020 r.].
  • Kozłowska Dominika, „Miesięcznik Znak” 2017, nr 745.
  • Jan Paweł II, Centesimus annus, Watykan 1991.
  • Durkheim Émile, Elementarne formy życia religijnego: system totemiczny w Australii, Warszawa 1990.
  • van der Leeuw Gerardus, Fenomenologia religii, Warszawa 1978.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida