Strona główna Renesansowe toposy – Fortuna
Powrót

Renesansowe toposy – Fortuna

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Jacek Sokolski, Bogini – pojęcie – demon. Fortuna w dziełach autorów staropolskich, Wrocław 1996, s. 11–14.
 • Źródło: Jacek Sokolski, Bogini – pojęcie – demon. Fortuna w dziełach autorów staropolskich, Wrocław 1996, s. 93–97.
 • Źródło: Julian Krzyżanowski, Mądrej głowie dość dwie słowie. Tom 1. Trzy centurie przysłów polskich, Warszawa 1960, s. 161–163.
 • Źródło: Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego, t. 1, Warszawa 1903, s. 77–79.
 • Źródło: Mikołaj Rej, Wizerunk własny żywota człowieka poczciwego, oprac. W. Kuraszkiewicz, H. Kapełuś, Wrocław 1971, s. 442.
 • Źródło: Mikołaj Rej, Źwierciadło, t. 2, Kraków 1914, s. 260.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń I 9, [w:] tegoż, Pieśni, oprac. L. Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 2008, s. 24–26.
 • Źródło: Mikołaj Rej, Occasio to jest trefunek, [w:] tegoż, Źwierzyniec. 1562, Kraków 1895, s. 218.
 • Źródło: Mikołaj Rej, Wizerunk własny żywota człowieka poczciwego, Wrocław 1971, s. 553.
 • Źródło: Mikołaj Rej, Wizerunk własny żywota człowieka poczciwego, Wrocław 1971, s. 554.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Na poduszkę (Fraszka I 41), [w:] tegoż, Fraszki, Wrocław 2008, s. 22.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Tren 17, [w:] tegoż, Treny, Wrocław 1997.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Na Fortunę (Fraszka I 86), [w:] tegoż, Fraszki, Wrocław 2008.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Na frasowane (Fraszka I 85), [w:] tegoż, Fraszki, Wrocław 2008, s. 42.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Do fraszek (Fraszka III 29), [w:] tegoż, Fraszki, Wrocław 2008, s. 134.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń II 3, [w:] tegoż, Pieśni, Wrocław 2008, s. 67–68.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Tren 16, [w:] tegoż, Treny, Wrocław 1997, s. 36.